Westvaartpark

De locatie Westvaartpark omvat het gebied ten westen van de kern Hazerswoude-Rijndijk. De woningbouwlocatie wordt begrensd door de Rijndijk in het noorden, de Gemeneweg aan de oostkant, de spoorlijn aan de zuidkant en de hoogspanningsleiding ten westen van de locatie. Aanleiding om Westvaartpark te gaan ontwikkelen is het nieuwe station Hazerwoude-Koudekerk. Door de positionering van het station ontstaat een sterke relatie met de locatie Westvaartpark. 

Stand van zaken

In mei 2013 heeft de Provincie Zuid-Holland met de voormalige gemeente Rijnwoude een Bestuursovereenkomst gesloten over het HOV-NET Zuid-Holland Noord. Hiermee kreeg de gemeente een treinstation in Hazerswoude-Rijndijk op de spoorlijn Utrecht-Leiden. Om de nieuwe woonwijk en het station goed in te passen in de omgeving is een “Stedenbouwkundige Visie op hoofdlijnen” (pdf, 8,7 MB) opgesteld.

In deze visie wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ontsluiting en bereikbaarheid van het station en waar woningbouw, groen en water zou kunnen komen. De visie beperkt zich tot hoofdlijnen. Er wordt nog niet gekeken naar details zoals het type woningen. Wel worden zogenoemde sfeerbeelden opgenomen die aangeven welk gevoel en beeld de wijk zou kunnen hebben.

Planning

De “Stedenbouwkundige Visie op hoofdlijnen” is afhankelijk van de locatie van het nieuwe treinstation. In de vergadering van 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de variant van het treinstation met een gelijkvloerse kruising voor gemotoriseerd verkeer en een ongelijkvloerse kruising voor fietsers via een verplaatste overweg (variant 5).

Afbeelding 1: Westvaartpark Variant 5 
Abeelding1: Westvaartpark Variant 5

Stedenbouwkundige Visie locatie Westvaartpark
Afbeelding 2: Concept-Stedenbouwkundige Visie locatie “Westvaartpark”

De concept-Stedenbouwkundige Visie locatie “Westvaartpark” heeft eind 2016 ter visie gelegen. Mede op basis van de ontvangen zienswijzen, is een (aangepaste) concept-Stedenbouwkundige Visie locatie “Westvaartpark” vastgesteld door het college, waarna de visie in de vergadering van 18 mei  2017 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het streven is om aan het einde van 2020 het station in Hazerswoude-Rijndijk in gebruik te nemen. Rond die periode zullen ook de eerste woningen op Westvaartpark gereed zijn.

Meer informatie

Voor informatie over de locatie Westvaartpark kunt u ook contact opnemen met het projectsecretariaat via:

Uitgelicht