Leegstandvergunning

Hebt u een leegstaande woning in de gemeente Alphen aan den Rijn? En staat deze te koop? Dan mag u die tijdelijk verhuren. U heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig. De vergunning voor tijdelijk verhuur is maximaal 5 jaar geldig.

Voorwaarden

 • er is sprake van een leegstaande woonruimte
 • de woning is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouw)
 • de woning staat aantoonbaar in de verkoop
 • de woning wordt niet in strijd met bestemmingsplan, voorschriften en verordeningen gebruikt
 • u mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning
 • de huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden
 • er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder
 • in de 10 jaar voor de leegstand is de woonruimte niet langer dan 3 jaar verhuurd
 • de huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Kosten

De legeskosten voor het verlenen van de vergunning zijn € 50,40.

Bijzonderheden

Bescherming van huurders

De Leegstandwet maakt het mogelijk onder bepaalde voorwaarden de woning te verhuren, waarbij een aantal bepalingen die de huurder beschermen niet gelden. Dat biedt voordelen als u bijvoorbeeld door de huidige recessie het huis niet verkocht krijgt en vanwege dubbele woonlasten uw woning wilt verhuren. Verhuren op basis van de Leegstandwet heeft ook financiële gevolgen. Informeer bij uw hypotheekverstrekker en bij de belastingdienst.

Mogelijke gevolgen van verhuur

 • Verhuur kan consequenties hebben voor de hypotheekrenteaftrek
 • Hypotheekverstrekker kan expliciete afspraken rondom verhuur hebben
 • Inkomsten uit huuropbrengsten kan worden ondergebracht in box 3 door de belastingdienst
 • Wordt uw woning bijvoorbeeld binnen een week verkocht, dan moet u de afspraken in het huurcontract nakomen.
 • Spreek met uw huurder af wanneer de woning door potentiële kopers bezichtigd kan worden
 • als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het opstellen van een gedegen huurcontract en het conform de wet- en regelgeving verhuren van de woning 
 • U bent als eigenaar verantwoordelijk het onderhoud van de woning.

Aanvraag

Meenemen

 • Gegevens waaruit blijkt dat uw woning voor een marktconforme of lagere prijs, met de daarvoor gebruikelijke communicatiemiddelen, voor verkoop is aangeboden
 • Kopie van het legitimatiebewijs van alle eigenaren van de woning.

Tips

Uitgelicht