Omgevingswet: u bent aan zet

Alle regels over onze leefomgeving komen straks samen in één Omgevingswet. Deze wet is gericht op:

  • Duidelijkere regels
  • Ruimte geven aan nieuwe initiatieven
  • Lokaal maatwerk mogelijk maken

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wetgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water bestaat nu uit 26 wetten en honderden regelingen en is te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het soms lang voordat een project kan starten.

Gemeente vraagt uw inbreng bij nieuwe omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes werken we uit in een Omgevingsplan. Per gebied worden functies toegekend: wonen, recreatie of bedrijvigheid bijvoorbeeld. En we houden rekening met de verschillende belangen in een gebied. In het Omgevingsplan hoeven we niet precies te bepalen wat er in elk gebied komt. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een ontwikkelingsgebied, voor een meer globale beschrijving met randvoorwaarden. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven.

Mogen we op de koffie komen?

Wij willen samen met u een nieuwe Omgevingsvisie maken. In die visie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat u ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen, monumenten. Over vergrijzing, het aantal kinderen, omgaan met polders, bereikbaarheid, wel of geen winkels. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

We gaan hierover graag bij u thuis met u in gesprek. Wat vindt u belangrijk?:

  • Wat zijn de sterke kanten van onze gemeenten?
  • Wat vindt u belangrijk voor de gemeente, waar wordt u blij van?
  • Waarom woont, werkt, leeft u graag in onze gemeente?
  • Wat mist er in onze gemeente en hoe kunnen we dat met elkaar verder ontwikkelen?

Als u de koffie zet, nemen wij de koekjes mee!

Aanmelden

U meldt zich aan voor een persoonlijk gesprek door een e-mail te sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl met daarin een korte motivatie en uw telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis.

Na aanmelding ontvangt u via een e-mail een informatiepakket met meer informatie.

Bijzonderheden

Week van de Leefomgeving 2 tot en met 6 oktober 2017

Tijdens de Week van de Leefomgeving worden verschillende bijeenkomsten, gesprekken en debatten in het gemeentehuis georganiseerd met onderwerpen die betrekking hebben op uw omgeving: Waar mag in de toekomst wel/niet gebouwd worden? Welke gevolgen heeft de duurzaamheidsopgave voor de manier waarop we leven? Wat verwacht u van de gemeente, en waar hoeft de gemeente zich helemaal niet te bemoeien? Het volledige programma leest u hier binnenkort.

Meer informatie over de Omgevingswet

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid. Er staan ook verschillende animatiefilmpjes van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de Omgevingswet op YouTube, zoals:

Uitgelicht