Hulp nodig bij het voeren van een gesprek?

U kunt gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Als u een gesprek heeft met de gemeente bij het Serviceplein, het Centrum voor Jeugd en Gezin (GJC), Participe of Tom in de Buurt, dan mag u iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw man, vrouw, kind, vriend of vriendin. Maar u kunt ook een vrijwilliger meenemen die u ondersteunt. Deze cliëntondersteuner helpt u bij het voorbereiden van het gesprek over Wmo, huishoudelijke hulp, opvang, enz.

Wanneer u een afspraak maakt met het Serviceplein wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Als u dat wilt, dan zoekt het Serviceplein een geschikte ondersteuner bij uw hulpvraag. Cliëntondersteuners zijn ervaren vrijwilligers. Ze zijn bijvoorbeeld schuldhulpmaatje, ouderenadviseur, helpen bij het invullen van belastingformulieren, hebben ervaring met jongerenwerk of weten veel over wonen en zorg.