Gehandicaptenparkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart (algemeen) is een toestemming van de gemeente om op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te mogen parkeren. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen via Serviceplein in het gemeentehuis.

De gemeente heeft binnen haar grenzen een aantal parkeerplaatsen aangelegd waar alleen houders van een algemene gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren. Deze parkeerplaatsen bevinden zich vaak dichtbij allerlei voorzieningen, zodat dicht bij de ingang van de voorziening geparkeerd kan worden.

Houders van een algemene gehandicaptenparkeerkaart mogen ook parkeren op weggedeelten waar een parkeerverbod geldt, zolang daarmee het overige verkeer niet gehinderd wordt. De kaart kan zowel door bestuurders van een auto als door passagiers worden aangevraagd.

Voorwaarden

Benodigde gegevens

  • naam en adres van de aanvrager
  • gegevens over het soort aanvraag (bestuurder of passagier)
  • gegevens over de invaliditeit
  • medicijnenlijst

Benodigde formulieren

  • Aanvraagformulier
  • Kopie rijbewijs
  • Pasfoto

Kosten

Vanaf 1 januari 2016 zijn er legeskosten van € 22,30 verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Bijzonderheden

Er zijn drie soorten parkeerkaarten:

  • een bestuurderskaart (te herkennen aan de letter B. U bent zelf de bestuurder van de auto);
  • een passagierskaart (te herkennen aan de letter P);
  • een combinatiekaart (herkennen aan de letters B en P. U bent of zelf de bestuurder of iemand rijdt voor u en u bent op dat moment passagier).

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen gebruikt worden door bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder of als passagier).

Een houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag in Alphen aan den Rijn in het openbaar gebied overal gratis parkeren. Dit betekent dat er gratis geparkeerd mag worden op gehandicaptenparkeerplaatsen en alle andere parkeervakken. Wanneer er een slagboom staat is dit geen openbaar gebied (bijvoorbeeld parkeergarages). Hier moet dan wel betaald worden.

De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen.

Aanvraag

U kunt het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart ( pdf, 113 kB) downloaden of telefonisch aanvragen bij het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172.

Hoe nu verder?

Voor iedere voorziening onder de Wmo zorg die wordt aangevraagd bij de gemeente is een indicatiestelling nodig. Participe  doet deze indicaties. Het Serviceplein stuurt uw aanvraagformulier door naar Participe.

Uitgelicht