Hulp in de huishouding

Wilt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen, dan kunt u zich melden bij het Serviceplein in het gemeentehuis.

Huishoudelijke ondersteuning, wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2015 organiseert de gemeente de huishoudelijke ondersteuning op een andere manier. In plaats van een vast aantal uren ondersteuning per week, gaat de gemeente er  voortaan vanuit wat nodig is om het huishouden op orde te hebben. Dit betekent maatwerk, want dit kan voor iedereen anders zijn. Het resultaat van de ondersteuning staat centraal. De aanbieder van de ondersteuning kijkt samen met u wat er nodig is om het resultaat te bereiken.

Als u hulp wilt aanvragen

Wilt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen, dan kunt u zich melden bij het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Als het alleen om huishoudelijke ondersteuning gaat, dan zal Participe de hulpvraag afhandelen. Als er meer aan de hand is, dan volgt een integrale intake op het Serviceplein.

Als u hulp in de huishouding heeft en een indicatie

Als u al een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning heeft en al ondersteuning krijgt dan wijzigt er nog niets tot u een gesprek heeft gehad met Participe. Participe is de Wmo-uitvoeringsorganisatie van de gemeente. Na het gesprek krijgt u een nieuwe beschikking.

Het gesprek met Participe, de eerste stap naar een nieuwe indicatie

Tussen 1 januari 2015 en 1 november 2015 gaat Participe met u in gesprek om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning. Bij de beoordeling wordt gekeken naar wat u zelf kunt, wat de mensen in uw omgeving kunnen doen en naar diensten die in de buurt beschikbaar zijn zoals een boodschappendienst, een maaltijdservice of een was- en strijkservice. Dit is overigens geen keukentafelgesprek.

U wordt uitgenodigd voor het spreekuur op het kantoor van Participe. Als u door een medische situatie niet naar het spreekuur kan komen, is een huisbezoek uiteraard mogelijk. U kunt iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw man, vrouw, kind of een vriend of vriendin.  Wilt u liever een onafhankelijk iemand meenemen? Dan kunt u gebruik maken van één van de (gratis) vrijwillige cliëntondersteuners van de gemeente.

Na het gesprek bij Participe krijgt u een beschikking met een nieuwe indicatie waarin de toegang tot de ondersteuning en de resultaten van de ondersteuning zijn vastgelegd.

Het huisbezoek van de aanbieder, samen een ondersteuningsplan opstellen

Nadat het gesprek met Participe heeft plaatsgevonden, komt uw aanbieder van de ondersteuning op bezoek bij u thuis. Dit om samen met u  te kijken wat er nodig is om de resultaten te bereiken.

De aanbieder maakt samen met u een persoonlijk ondersteuningsplan. In dit plan staat wat er nodig is om de resultaten te bereiken, wat u zelf kan doen, wat mensen in uw omgeving kunnen doen en waar aanvullend ondersteuning van de aanbieder nodig is. Uitgangspunt is maatwerk waarbij u de ondersteuning krijgt die nodig is. Uiteraard wordt rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Het ondersteuningsplan wordt zowel door de aanbieder als door u ondertekend.

Stap 1 spreekuur Participe

 • Beschikking met de toegang tot en de resultaten van de huishoudelijke ondersteuning
 • U kunt gebruik maken van gratis cliëntondersteuning

Stap 2 huisbezoek aanbieder

 • Persoonlijk ondersteuningsplan met gezamenlijke afspraken over wat er nodig is om de resultaten te bereiken
 • U kunt gebruik maken van gratis cliëntondersteuning


Wie doet wat?

Huishoudelijk ondersteuning Begeleiding Persoonlijke verzorging en verpleging

De gemeente

De gemeente

Zorgverzekeraar
Zorgverzekeringswet (Zvw)

Uitvoering WMO

Uitvoering Wmo

 
 • ActiVite
 • Thuiszorg IZO
 • Vierstroom Hulp Thuis
 • WIJdezorg
 • Thuiszorg INIS
 • Axxicom
 • PrivaZorg
 • Tzorg
 • Allcura thuiszorg
 • Alfa & Zorg De gemeente 
Tom in de Buurt  

Uitgelicht