Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag van maximaal € 200,00. U kunt dit aanvragen als u een mantelzorger heeft. Doe uw aanvraag vóór 15 oktober 2017. U ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Voorwaarden

  • Uw mantelzorger heeft minimaal 8 uur per week en 3 maanden achter elkaar mantelzorg aan u verleend (tussen 1 oktober 2016 - 1 oktober 2017)
  • U woont in de gemeente Alphen aan den Rijn
  • U vraagt maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment aan.

Bijzonderheden

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgcomplimenten worden 1 keer per jaar door het college verstrekt aan mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg (10 november 2017).

Aanvraag

  • Per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Gebruik hiervoor het pdf-formulier
  • Per post. Gebruik hiervoor het pdf-formulier
  • Telefonisch via 14 0172. Het aanvraagformulier wordt dan naar uw huisadres gestuurd.

Uitgelicht