Wijkverpleegkundige zorg

Heeft u (tijdelijk) hulp of zorg thuis nodig dan adviseert de wijkverpleging u welke vorm van ondersteuning er voor u beschikbaar is.

Heeft u (tijdelijk) hulp of zorg thuis nodig hebt. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of een beperking heeft. Hiervoor zijn verschillende vormen van thuiszorg mogelijk, zoals hulp in het huishouden of verzorging of verpleging. De wijkverpleging kan u adviseren welke vorm van ondersteuning er voor u beschikbaar is.

De aanbieders van wijkverpleegkundige zorg vindt u in de sociale kaart.

Uitgelicht