Afval

 • Afvalkalender

  Op de afvalkalender ziet u waneer uw huisvuil bij u wordt opgehaald.

 • Afval scheiden

  Scheiden van gft, glas, papier, plastic, textiel, klein chemisch afval, elektronische apparaten, frituurvet.

 • Afvalbrengstation Ecopark De Limes

  Voor het wegbrengen van uw afval. Adres en openingstijden en hoe u uw afval inlevert. Vergeet uw afvalpas niet.

 • Afvalpas aanvragen

  Is uw afvalpas kapot of kwijt of is er geen pas op uw nieuwe woonadres, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen.

 • Afvalcontainer aanvragen

  Is uw afvalcontainer vermist, kapot of staat er geen container op uw nieuwe adres? Dan kunt u een nieuwe aanvragen. Een extra afvalcontainer aavragen.

 • Grofvuil op laten halen

  Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in de restafvalzak of afvalcontainer past, zoals meubels en gebruiksgoederen.

 • Grof tuinafval op laten halen

  Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de gft-container.

 • Melding afval

  Melden van zwerfvuil, volle prullenbakken, dumping van huisraad, bouwmaterialen, fietswrakken.

 • Ondergrondse afvalcontainers

  Ondergrondse containers staan verspreid door de hele gemeente. Deze containers zijn door alle inwoners te gebruiken.

 • Bladkorf aanvragen

  Voor het verzamelen van vallende bladeren van gemeentelijke bomen.

 • Bedrijfsafval

  Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval laten afvoeren door de gemeente of een inzamelbedrijf.

 • Afvalstoffenheffing

  Huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.