Afval scheiden

Scheiden van gft, glas, papier, plastic, textiel, klein chemisch afval, elektronische apparaten, frituurvet.

 • Groente-, fruit- en tuin (gft)

  Scheiden van groente-, fruit- en tuinafval. Dit hoort in de gft-container. Van dit afval kan compost en groen gas gemaakt worden.

 • Glas in de glasbak

  Scheiden van glas. Dit kan in de glascontainer. Opnieuw gebruiken van glas voorkomt afval, vermindert het gebruik van grondstoffen en bespaart energie.

 • Papier en karton

  Scheiden van papier en karton. Oud papier en karton wordt aan huis opgehaald. U kunt uw oud papier en karton ook naar 1 van de inzamelcontainers voor papier bij u in de buurt brengen.

 • Plastic-, metaal -en drinkpakken (pmd)

  Scheiden van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken.

 • Textiel

  Gebruikt textiel, zoals (versleten) kleding, oude tafellakens en schoenen, horen in de textielcontainer.

 • Klein chemisch afval (kca)

  Scheiden van klein chemisch afval. Huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

 • Elektronische apparaten

  Gooi uw kapotte elektrische en elektronische apparaten niet zomaar weg. Lever ze gratis in bij het afvalbrengstation of bij een elektronicawinkel.

 • Frituurvet en bakolie inzamelen

  Gebruikt (frituur)vet en bakolie kunt u inleveren bij verschillende inzamelpunten. Spoel dit niet door het riool. Ook wordt er biobrandstof van gemaakt.

 • Nee/ja of nee/nee sticker

  Als u minder ongeadresseerde post wilt ontvangen, dan kunt u een nee/ja of nee/nee sticker ophalen.