Afvalcontainer aanvragen

Is uw afvalcontainer (voor het inzamelen van uw huisvuil zoals gft, restafval, PMD of papier en karton) vermist, kapot of staat er geen container op uw nieuwe adres? Dan kunt u een nieuwe aanvragen.

De gemeente verstrekt per huishouden standaard:

  • 1 container voor gft (140 liter)
  • 1 container voor papier (140 liter)
  • 1 container voor PMD (240 liter)
  • 1 container voor restafval (140 liter of 240 liter). Dit geldt voor de gebieden waar (nog) geen ondergrondse restafvalcontainers zijn geplaatst.

U kunt gratis een extra container aanvragen. Behalve voor restafval. Ook is het niet mogelijk een restafvalcontainer om te wisselen voor een groter of kleiner formaat.

Aanvraag

  • Telefonisch via 14 0172

Bij uw aanvraag wordt met u afgesproken waar en wanneer de container bezorgd wordt.

Heeft u een (nieuwbouw)huis waar nog geen container aanwezig is? Dan kunt u de container(s) aanvragen zodra u bij de gemeente ingeschreven staat als eigenaar of huurder van de woning.

Uitgelicht