Afvalstoffenheffing

Huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn betalen afvalstoffenheffing. 

 • afvalstoffenheffing betaalt u ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt
 • de opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval
 • afvalstoffenheffing betaalt u via de aanslag gemeentelijke belastingen
 • heeft u een vraag, vul dan het contactformulier in
 • bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken

Kosten

 • Eenpersoonshuishouden: € 168,60
 • Meerpersoonshuishouden: € 243,-

Bijzonderheden

 • als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet
 • verhuist u naar een woning binnen de gemeente en gaat u daar samen wonen, dan krijgt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag. De aanslag van het oude adres wordt verminderd
 • als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald
 • heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vul dan een aanvraag voor kwijtschelding in. Als de kwijtschelding wordt toegekend hoeft u geen of gedeeltelijk afvalstoffenheffing te betalen

Uitgelicht