Akte burgerlijke stand aanvragen

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. De originele akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U krijgt dus een afschrift (of uittreksel) van de akte.

U kunt deze alleen aanvragen als de gebeurtenis in Alphen aan den Rijn heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Alphen aan den Rijn, maar is uw kind in het ziekenhuis in Leiden geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Leiden. 

Welke akten kunt u aanvragen en voor wie?

  • geboorteakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • huwelijksakte / echtscheidingsakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • partnerschapsakte: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • akte beëindiging partnerschap: van uzelf, van uw kind en van uw ouders
  • overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouder(s)

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het machtigingsformulier invullen en ondertekenen.

Kosten

De kosten voor een afschrift burgerlijke stand zijn € 13,20.

Aanvraag

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • als u het afschrift (uittreksel) voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen

Uitgelicht