Attestatie de vita

Een Attestatie de vita is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een Attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de Attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie.

U moet ingeschreven staan bij de gemeente.

€ 13,20.

Heeft u een Attestatie de vita nodig voor een pensioenfonds dan is het gratis.

Meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • als het van toepassing is: brief van pensioenfonds

Afspraak maken »