Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het bewijs bevat uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Voor bepaalde beroepen, zoals functies in het openbaar bestuur, heeft u dit bewijs nodig. Dat geldt ook voor gerechtelijke procedures, zoals echtscheiding.

Het bewijs lijkt op het uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

U kunt het bewijs alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 

Uitgelicht