Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. Maak een afspraak of kom langs.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs

Maak nu een afspraak

Voorwaarden

  • alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven
  • u moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit

Kosten

€ 10,60

Aanvraag

Aan de balie. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.