Garantstelling of logiesverstrekking

Als u iemand vanuit het buitenland naar Nederland wilt laten komen zijn er 2 mogelijkheden:

  • garantstelling (u staat financieel garant ). Dit moet u kunnen aantonen uit de stukken die u meestuurt
  • logiesverstrekking (persoon uit het buitenland moeten aantonen de kosten van 90 dagen in Nederland te kunnen betalen)

Maak een afspraak of kom langs.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • ingevuld formulier Garantastelling of logiesverstrekking (pdf)
  • bij logiesverstrekking: 1 persoon moet tekenen
  • bij garantstelling en u bent gehuwd: beide moeten persoonlijk een handtekening bij de balie zetten

Maak nu een afspraak 

Kosten

€ 13,20

Aanvraag

Aan de balie. Als u een afspraak maakt , hoeft u niet te wachten.