Garantstelling of logiesverstrekking

Als u iemand vanuit het buitenland naar Nederland wilt laten komen zijn er 2 mogelijkheden:

  • garantstelling (u staat financieel garant ). Dit moet u kunnen aantonen uit de stukken die u meestuurt
  • logiesverstrekking (persoon uit het buitenland moeten aantonen de kosten van 90 dagen in Nederland te kunnen betalen)

€ 13,20

Meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • ingevuld formulier Garantstelling of logiesverstrekking (pdf))
  • bij logiesverstrekking: 1 persoon moet tekenen
  • bij garantstelling en u bent gehuwd: beide moeten persoonlijk een handtekening bij de balie zetten

Afspraak maken >>