Geheimhoudingsverzoek persoonsgegevens aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie. U kunt alleen voor uzelf en voor uw kinderen jonger dan 16 jaar geheimhouding aanvragen. Als uw kind 16 jaar of ouder is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk

De verstrekking van gegevens kan niet in alle gevallen worden tegengegaan. Feitelijk kan er ook niet worden gesproken van ‘geheimhouding’, maar is er sprake van een ‘verstrekkingsbeperking’ aan derden. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, waarna er een belangenafweging wordt gemaakt.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Als u verhuist, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.

Aanvraag

  • schriftelijk. U kunt een verzoek tot geheimhouding (pdf, 30,6 kB) schriftelijk indienen bij het team Burgerzaken. U doet dit door een ondertekend verzoek op te sturen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
  • bij de balie. U kunt een verzoek tot geheimhouding doen bij het team Burgerzaken tijdens openingstijden. Vergeet hiervoor niet uw legitimatie mee te nemen.

U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding.

Let op: als u gaat verhuizen naar een andere gemeente wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe gemeente

Uitgelicht