Handtekening legaliseren

Legaliseren is een verklaring van echtheid van uw handtekening. U moet persoonlijk langskomen. Maak een afspraak of kom langs.

Legaliseren van een handtekening kan nodig zijn als:

  • een organisatie of bedrijf hier om vraagt (bijvoorbeeld overheid of ambassade)
  • u een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven
  • u niet-Europeaan bent en een visum (van maximaal 3 maanden) nodig heeft om in een land te mogen verblijven

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • document dat gelegaliseerd moet worden

Maak nu een afspraak

Kosten

€ 13,20

Aanvraag

Aan de balie. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.