Nederlandse nationaliteit aanvragen

U kunt Nederlander worden

  • als één van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie
  • door naturalisatie/optie (aanvraag)

Bijzonderheden

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u afstand hiervan doen. Dit is niet mogelijk als u hierdoor staatloos wordt. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0172.

Aanvraag

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om Nederlander te worden. Dit kan alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0172.

Wij toetsen of u in aanmerking komt voor optie of naturalisatie. Bij optie neemt de burgemeester de beslissing of u Nederlander wordt. Bij naturalisatie geven wij alleen advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist of u Nederlander gaat worden.

Bij een positieve beslissing wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af en krijgt u de Nederlandse nationaliteit.

Enkele dagen later kunt u uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.

Uitgelicht