Nederlander worden

Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Er zijn 2 mogelijkheden (afhankelijk van uw persoonlijke situatie): optie of naturalisatie. Maak een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 072.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • geldige verblijfsvergunning
  • afschrift van uw geboorteakte
  • afschrift van de geboorteakte van minderjarige kinderen die mee naturaliseren en in het buitenland geboren zijn
  • afschrift van uw huwelijksakte
  • bewijs van inburgeringsexamen of Nederlandse diploma’s
  • afhankelijk van de situatie kunnen we ook andere documenten opvragen

Aanvraag

Maak een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 072