Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Een Uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en een aantal aanvullende gegevens. Online aanvragen of bij de balie. Komt u langs maak dan een afspraak.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • uittreksel voor iemand anders aanvragen: een ondertekende schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon

Maak nu een afspraak

Voorwaarden

U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

U kunt een Uittreksel persoonsgegevens (BRP) aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind jonger dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u
  • iemand anders die u gemachtigd heeft

Kosten

 € 10,60

Bijzonderheden

Uitschrijfbewijs bij vertrek naar buitenland

Dit bewijs is alleen bij de gemeente Alphen aan den Rijn verkrijgbaar op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, ga dan naar 1 van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten. Zie www.rijksoverheid.nl

Aanvraag