Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen GBA) is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Op het uittreksel BRP staan standaard uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats.

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u
  • iemand anders die u gemachtigd heeft.

Kosten

Product Prijs
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen GBA) € 10,60
Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) € 13,20
Bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) voor pensioen geen kosten
Uitschrijfbewijs voor de landen Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Dit bewijs is alleen bij de gemeente Alphen aan den Rijn verkrijgbaar op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) gemeenten.s geen kosten

 

Bijzonderheden

Bij de aanvraag van het uittreksel kunt u aangeven waarvoor u het nodig heeft. Zo is er een apart uittreksel voor:

  • Bewijs van Nederlanderschap
  • Bewijs van ongehuwd zijn
  • Internationaal uittreksel BRP
  • Uitschrijfbewijs bij vertrek naar buitenland (deze is alleen bij de gemeente Alphen aan den Rijn verkrijgbaar op de dag van aangifte van vertrek). Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten.
  • Meertalig uittreksel (voor buitenlandse instantie)

Aanvraag

Meenemen

Neem het volgende mee als u een uittreksel komt aanvragen:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • indien u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon

Uitgelicht