Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen

Wanneer u solliciteert naar een functie, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Voor sommige functies zoals taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld.

U kunt alleen voor uzelf een VOG aanvragen. De beslissing of de verklaring wordt afgegeven ligt bij de minister van Veiligheid en Justitie.
 
U vraagt een VOG aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de balie van de gemeente waar u staat ingeschreven. Wellicht werkt u of gaat u werken bij een organisatie die eHerkenning heeft. Dan kunt u de aanvraag ook direct via internet doen.

Kosten

De kosten € 41,35 moeten bij de aanvraag per pin of contant worden betaald.

Bijzonderheden

Als u in de kinderopvang werkt, moet u het formulier VOG kinderopvang gebruiken.

Aanvraag

U kunt een VOG aanvragen bij de balie in het gemeentehuis op werkdagen van maandag tot en met zaterdag. Dit kan op afspraak of zonder afspraak. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.

Meenemen

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (pdf, 151 kB) (dit krijgt u meestal van uw werkgever)
  • geldig legitimatiebewijs (van aanvrager en bij machtiging ook van gemachtigde)

Uitgelicht