Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een VOG is een bewijs van goed gedrag.Voor sommige beroepen hebt u een VOG nodig. Bijvoorbeeld als u gaat werken in het onderwijs, de kinderopvang of als taxichauffeur. U vraagt een VOG aan door het volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de balie van de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak een afspraak of kom langs.

Meenemen

Maak nu een afspraak

Voorwaarden

U moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u woont.

Kosten

€ 41,35

Bijzonderheden

Als u in de kinderopvang werkt moet u het formulier VOG kinderopvang gebruiken.

Online aanvragen met eHerkenning

Als u werkt of gaat werken bij een organisatie die eHerkenning heeft, dan kunt u de VOG ook online aanvragen.

Aanvraag

Aanvragen bij de balie. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten.