Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Voor sommige beroepen hebt u een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als u gaat werken in het onderwijs, de kinderopvang of als taxichauffeur. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

U moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u woont.

€ 41,35

Als u in de kinderopvang werkt moet u het formulier VOG kinderopvang gebruiken.

Online aanvragen met eHerkenning

Als u werkt of gaat werken bij een organisatie of bedrijf die eHerkenning heeft, dan kunnen zij de VOG ook voor u online aanvragen.

Meenemen:

Afspraak maken »