Verklaring onder ede of belofte

Een verklaring onder ede of belofte legt u af als u niet in staat bent om officiële brondocumenten te laten zien of dit in redelijkheid niet van u kan worden verlangd. De gemeente gaat deze verklaring eerst met u voorbereiden. Maak voor deze voorbereiding telefonisch een afspraak via 14 0172.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • documenten waaruit blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen

Voorwaarden

Bij kinderen onder de 12 jaar moet een ouder, voogd of verzorger verplicht aanwezig zijn.

Aanvraag

Maak telefonisch een afspraak via 14 0172.