Verklaring onder ede of belofte

De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de BRP (Basisregistratie Personen). Deze gegevens moeten juist zijn. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Heeft u niet zo’n officieel document? Dan kunt u eventueel een verklaring onder ede of belofte afleggen. De gemeente neemt uw gegevens dan op in de BRP. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Voorwaarden

U kiest zelf of u de eed of de belofte wilt afleggen. De eed legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. De belofte legt u in alle andere gevallen af. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik”.

De aanleiding voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • uw eerste inschrijving in de BRP
  • een verzoek van u om gegevens in de BRP op te nemen
  • een gemeentelijk verzoek

De gemeente weigert de gegevens uit uw verklaring op te nemen in de BRP in de volgende gevallen:

  • de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen
  • de gegevens zijn in strijd met de Nederlandse openbare orde
  • er is al een officieel brondocument (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden)

Meenemen

Maak een afspraak met de gemeente om de verklaring onder ede of belofte voor te bereiden. U legt de verklaring onder ede of belofte af bij de gemeente. Neem hiervoor de volgende zaken mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • documenten waaruit het feit of gegeven blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen

Uitgelicht