Belastingen

 • OZB & WOZ

  Uw taxatieverslag en belastingaanslag bekijken, of de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met andere woningen.

 • Betalen belastingaanslag

  Uw aanslag gemeentelijke belastingen betalen in termijnen, per bank, of als u niet betaalt.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing voor het inzamelen van uw afval.

 • Aanslagbiljet gemeentebelastingen online bekijken

  Aanslagbiljet gemeentebelastingen van dit jaar en vorige jaren online bekijken.

 • Rioolheffing

  Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

 • Hondenbelasting

  Heeft u 1 of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. U moet uw hond aanmelden voor hondenbelasting.

 • Bezwaar maken WOZ-waarde en gemeentebelastingen

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of gemeentebelastingen, kunt u kosteloos bezwaar maken.

 • Grafrechten

  Grafrechten betaalt u voor een graf, nis of plaats voor een urn op een gemeentelijke begraafplaats.

 • Contactformulier gemeentelijke belastingen

  Met dit formulier kunt u een vraag stellen over gemeentelijke belastingen.

 • Kwijtschelding afvalstoffenheffing

  Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing hangt af van uw inkomen en persoonlijke situatie.

 • Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting

  Eigenaren en gebruikers van verplaatsbare woon- en bedrijfsruimten die op een vaste plaats liggen of staan betalen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting.

 • BIZ-bijdrage

  BIZ-bijdrage betaalt u als u ondernemer bent of vastgoed heeft in de Bedrijven Investeringen Zone (BIZ).

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting als u overnacht in Alphen aan de Rijn en u geen inwoner bent.

 • Precariobelasting

  Netbeheerders betalen precariobelasting als zij buizen, kabels, draden of leidingen op, onder of boven gemeentegrond hebben.

 • Log in with eIDAS

  Unfortunately it is currently not yet possible to log in with all European eID's. Please use our contact form if you have any questions.

Uitgelicht