Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn betalen afvalstoffenheffing. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing geldt ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u het oneens met de aanslag, dan kunt u een bezwaar indienen.

Kosten

  • Eenpersoonshuishouden: € 168,60
  • Meerpersoonshuishouden: € 243

Bijzonderheden

  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet
  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woonde, vermindert uw aanslag en ontvangt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag
  • Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald
  • Heeft u een laag inkomen en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de afvalstoffenheffing dan niet of maar gedeeltelijk te betalen
  • Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorg dragen voor de afvoer van hun afval.