Afvalstoffenheffing

  • Alle huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn betalen afvalstoffenheffing. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
  • De afvalstoffenheffing geldt ook als u weinig of nooit huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen
  • Bent u het oneens met de aanslag, dan kunt u een bezwaar indienen

Tarieven 2018:

  • Eenpersoonshuishouden: € 168,60
  • Meerpersoonshuishouden: € 243

Direct regelen >>

  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet
  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woonde, vermindert uw aanslag en ontvangt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag
  • Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald
  • Heeft u een laag inkomen en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de afvalstoffenheffing dan niet of maar gedeeltelijk te betalen
  • Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorg dragen voor de afvoer van hun afval.