BIZ-bijdrage

Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied, waarbinnen ondernemers en/of vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van hun bedrijfsomgeving. Het gaat dan om activiteiten en zaken zoals intocht Sinterklaas, marketing, aankleding straten, sfeerverlichting, evenementen en communicatie met consument etc.

Een BIZ-bijdrage aan de gemeente als u een onderneming of vastgoed heeft in de gebieden die zijn aangemerkt als Bedrijven Investerings Zone (BIZ):

U betaalt de BIZ-bijdrage via de gemeentelijke belastingaanslag.

Kosten

BIZ-bijdrage per jaar
BIZ centrum Alphen
  • € 500,- (object van € 0 tot € 400.000)
  • € 750,00 (object van € 400.000 tot € 800.000)
  • €1000,00 (object vanaf € 800.000)
BIZ vastgoedeigenaren € 200,-
BIZ Boskoop € 150,-

Bijzonderheden

De gemeente zorgt voor de inning van de BIZ-bijdrage, maar de uitvoering van de activiteiten is de verantwoordelijkheid van de BIZ-besturen. Met de besturen zijn afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Dit is per Bedrijven Investerings Zone vastgelegd in een eigen uitvoeringsovereenkomst.