BIZ-bijdrage

Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied. Ondernemers en/of vastgoedeigenaren investeren gezamenlijk in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van hun bedrijfsomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten en zaken zoals intocht Sinterklaas, marketing, aankleding straten, sfeerverlichting, evenementen en communicatie met consumenten

  • De gemeente zorgt voor de inning van de BIZ-bijdrage (via de gemeentelijke belastingaanslag). De uitvoering van de activiteiten is de verantwoordelijkheid van de BIZ-besturen
  • Met de besturen zijn afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Dit is per Bedrijven Investerings Zone vastgelegd in een eigen uitvoeringsovereenkomst.
  • De BIZ-bijdrage geldt als u een onderneming of vastgoed heeft in de gebieden die zijn aangemerkt als Bedrijven Investerings Zone (BIZ):

Per jaar:

BIZ Centrum Alphen aan den Rijn:

  • € 500,- (object van € 0 tot € 400.000)
  • € 750,00 (object van € 400.000 tot € 800.000
  • €1000,00 (object vanaf € 800.000)

BIZ vastgoedeigenaren: € 200

BIZ Boskoop: € 150