Automatische incasso (in termijnen betalen)

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen als u een machtiging tot automatische incasso afgeeft. U kunt online de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen. Zo werkt het:

 • De afschrijvingen in 10 maandelijkse termijnen vinden plaats vanaf maart tot en met december. Start u de incasso in de loop van het jaar, bijvoorbeeld in april, dan kan de incasso ingaan vanaf mei tot en met december, er zijn dan nog 8 termijnen. Wanneer u na ontvangst van het aanslagbiljet alsnog een machtiging afgeeft, wordt het belastingbedrag verdeeld over de maanden die in het lopende belastingjaar nog over zijn.
 • De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is
 • U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken of ongedaan maken. De automatische incasso stopt dan en u zorgt zelf voor een tijdige betaling
 • De machtiging blijft gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd
 • Let op: wanneer 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer betalen

Voorwaarden

 • U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente
 • Het totaalbedrag van de aanslag mag niet lager zijn dan € 50,00 en niet hoger dan € 5.000

Bijzonderheden

 • Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso
 • Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, wordt het termijnbedrag automatisch aangepast

Aanvraag

 • U logt in met DigiD (met de DigiD van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)
 • Bedrijven kunnen inloggen met het RSIN-nummer (fiscaalnummer) en het aanslagbiljetnummer
 • Het is belangrijk dat u tijdens de aanvraag alle schermen doorloopt. U ontvangt direct een bevestigings-e-mail. Binnen een week ontvangt u een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven

Automatische incasso aanvragen »


Heeft u hulp nodig bij het online invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met Tom in de Buurt (tel. 088 -  900 45 67).