Kwijtschelding afvalstoffenheffing

U kunt alleen voor afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen en niet voor andere gemeentelijke belastingen. U hoeft dan slechts een deel van of helemaal geen afvalstoffenheffing te betalen. Het hangt van uw inkomen en persoonlijke situatie af of u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

  • Vanaf 1 januari 2018 wordt bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen kan het voorkomen dat uw toetsingsnorm wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Ondanks dat u in vorige jaren misschien wel kwijtschelding heeft gekregen, kan deze nieuwe toetsingsnorm gevolgen hebben voor uw aanvraag vanaf 2018. Neemt u vooral contact op met het team Belastingen om informatie te ontvangen over kwijtschelding in uw persoonlijke situatie.

Bijzonderheden

  • Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding gekregen dan worden uw gegevens voor 2018 automatisch getoetst. De toetsing vindt plaats voordat de aanslagen voor het jaar 2018 worden verzonden. De gegevens worden bij diverse instanties opgevraagd. Komt u voor kwijtschelding in aanmerking dan hoeft u geen formulier meer in te vullen. Mocht u geen recht op kwijtschelding meer hebben dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.
  • Wanneer u kwijtschelding aanvraagt, krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag van afvalstoffenheffing. Dit geldt dan niet voor de andere belastingen zoals onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting. Het bedrag van de andere belastingen kunt u in termijnen betalen met een automatische incasso.

Aanvraag

  • Direct online (met DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt)

Tips

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met Tom in de Buurt of de Bijstandswinkel.  U zorgt zelf voor de benodigde stukken en de ondertekening. Op de website van Tom in de Buurt en de Bijstandswinkel staan de adressen waar u terecht kunt.