Rioolheffing

Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

 • u betaalt rioolheffing over elk gedeelte dat door de wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) een waarde heeft gekregen
 • de opbrengst van rioolheffing wordt gebruikt voor de kosten van de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan
 • rioolheffing betaalt u via de aanslag gemeentelijke belastingen
 • heeft u een vraag, vul dan het contactformulier in
 • bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken

Kosten

 • eenpersoonshuishouden: € 168,12
 • meerpersoonshuishouden (2 personen of meer): € 230,16
 • bedrijf (niet-woning): 0,0844% van de WOZ-waarde, met een minimumbedrag van € 168,12 en een maximumbedrag van € 4.300,-

Bijzonderheden

 • als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet
 • als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woonde, vermindert uw aanslag en ontvangt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag
 • als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald.
 • bedrijven die verhuizen, krijgen automatisch ontheffing. Zij ontvangen een nieuwe aanslag als zij verhuizen naar een ander gebouw binnen de gemeente

Uitgelicht