Rioolheffing

Gebruikers van een woning of bedrijf betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel van) een woning, gebouw of stuk land.

  • U betaalt rioolheffing over elk gedeelte dat door de wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) een waarde heeft gekregen.
  • De opbrengst van rioolheffing wordt gebruikt om de kosten te dekken die gemaakt worden voor de opvang en afvoer van afvalwater, hemelwater (regen) en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan.
  • Bent u het oneens met de aanslag, dan kunt u een bezwaar indienen.

Kosten

  • Eenpersoonshuishouden: € 168,12
  • Meerpersoonshuishouden (2 personen of meer): € 230,16
  • Bedrijf (niet-woning): 0,0844% van de WOZ-waarde, met een minimumbedrag van € 168,12 en een maximumbedrag van € 4.300,-

Bijzonderheden

  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente en het aantal personen blijft gelijk dan verandert uw huidige aanslag niet
  • Als u verhuist naar een woning binnen de gemeente waar u gaat samenwonen met iemand die al op dat adres woonde, vermindert uw aanslag en ontvangt uw nieuwe huishouden een nieuwe aanslag
  • Als u verhuist naar een woning buiten de gemeente wordt automatisch ontheffing verleend. Eventueel teveel betaalde belasting wordt aan u terugbetaald.
  • Bedrijven die verhuizen, krijgen automatisch ontheffing. Zij ontvangen een nieuwe aanslag als zij verhuizen naar een ander gebouw binnen de gemeente