Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting

Eigenaren en gebruikers van verplaatsbare woon- en bedrijfsruimten die op een vaste plaats liggen of staan betalen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting. Deze ruimten worden permanent als woning of bedrijfsruimten gebruikt.

  • De eigenaar van een roerende woonruimte ontvangt de aanslag roerende woonruimtenbelasting
  • Voor roerende bedrijfsruimten bestaan 2 tarieven, een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Voor allebei geldt dat de toestand op 1 januari bepalend is
  • Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde
  • In gemeente Alphen aan den Rijn komen (vooralsnog) alleen roerende woonruimten zoals woonschepen voor
  • Een vraag over uw taxatieaanslag. Stel uw vraag aan de taxateur
  • Bent u het oneens met uw aanslag. Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

  • eigenaar woning 0,1166% van de WOZ-waarde
  • eigenaar bedrijf 0,1930% van de WOZ-waarde
  • gebruiker bedrijf 0,1670% van de WOZ-waarde