Geluid-, stank- & bouwoverlast

Geluid- en stankoverlast en verkeerslawaai

Geluid- en stankoverlast en verkeerslawaai meldt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland of op telefoonnummer 0888 - 333 555 (24 uur per dag bereikbaar voor melden van milieuoverlast en bedrijfsincidenten).

Bouwoverlast

Heeft u last van bouwoverlast, dan meldt u dit bij de gemeente via 14 0172.

Zelf bouwen of slopen

Gaat u tussen 07.00 en 19.00 uur bouw- of sloopwerkzaamheden verrichten waarbij u verwacht dat er geluidshinder ontstaat? Dan vraagt u via de Omgevingsdienst Midden-Holland een ontheffing geluidshinder aan.

Acute geluidshinder van horeca of evenementen

Ondervindt u acute geluidshinder van horeca of een evenement, dan kunt u terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 - 8844.

Vliegtuiglawaai

Meldingen over vliegtuiglawaai doet u via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Tips

Informatie over de campagne 'Geef stilte een stem' leest u op de website https://ikstemvoorstilte.nl. Met deze campagne vragen gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen en Gouda aandacht voor de toenemende geluidsoverlast in het Groene Hart door de uitbreidingsplannen van Schiphol.