Melding klein evenement

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje, een straatspeeldag of buurtbarbeque, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U meldt uw evenement uiterlijk 15 werkdagen van tevoren aan
 • Het evenement vindt plaats op één dag tussen 09.00 en 23.00 uur
 • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn
 • U mag maximaal 5 kleine objecten plaatsen (bijvoorbeeld: partytent, springkussen, podium, aggregaat)
 • Het evenement vindt niet plaats op de weg, fietspad of openbare parkeerplaats
 • De weg blijft toegankelijk voor hulpdiensten (er is geen straatafzetting)
 • Tijdens het evenement is een organisator aanwezig
 • Er is geen muziek voor 09.00 uur en na 23.00 uur
 • U zorgt na afloop voor een schone straat.

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

Voldoet u niet aan één van de voorwaarden, dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Aanvraag

Online met het Formulier Melding klein evenement. U logt in via DigiD of u vult de organisatiegegevens in.

Vermeld op uw aanvraag:

 • reden van de aanvraag
 • omschrijf kort uw evenement
 • locatie, datum en begin- en eindtijd van het evenement.

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • situatietekening en vermeld indien van toepassing de te plaatsen objecten.