Rioolverstopping

Als u last heeft van een verstopping in het riool is het (vóór u kosten maakt) van belang te controleren waar deze zich bevindt:

  • in het openbaar gebied; of
  • op uw eigen terrein.

Wanneer moet u zelf aan de slag

  • Is de verstopping in de eigen woning of op eigen terrein? Dan moet de eigenaar van de woning de verstopping op lossen
  • U controleert of de verstopping zich in het openbaar gebied bevindt of op uw eigen terrein. Hiervoor graaft u op uw eigen terrein nabij de erfgrens het ontstoppingsstuk vrij en opent dit
  • Staat het ontstoppingsstuk vol met afvalwater, dan zit er waarschijnlijk een verstopping in het gemeenteriool
  • Is het ontstoppingsstuk zo goed als leeg, dan zit de verstopping binnen de eigendomsgrens
  • U kunt ook een loodgietersbedrijf bellen. De loodgieter kan zien of de verstopping binnen uw huis of eigen terrein is
  • Stelt de loodgieter vast dat de verstopping in het gemeenteriool is? Doe dan een melding bij de gemeente.

Melden aan de gemeente

  • Ligt het verstopte riool onder de openbare weg? Of is er wateroverlast op straat door een verstopte put? Meld dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172 (ook buiten openingstijden belt u dit nummer om een rioolverstopping te melden)
  • Wij zorgen ervoor dat de verstopping snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen.

Bij verstoppingen in de gemeentelijke riolering kunnen alleen kosten worden doorberekend voor het vrijgraven en openen van het ontstoppingsstuk. De kosten worden niet vergoed als u geen melding heeft gedaan bij de gemeente van de verstopping. De gemeente vergoedt geen kosten voor camera-inspecties.