Rioolverstopping

Als u last heeft van een verstopping in het riool is het (vóór u kosten maakt) van belang te controleren waar deze zich bevindt:

  • in het openbaar gebied; of
  • op uw eigen terrein.

Om te kunnen controleren of de verstopping zich in het openbaar gebied bevindt, graaft u op uw eigen terrein nabij de erfgrens het ontstoppingsstuk vrij en opent dit. Staat het ontstoppingsstuk vol met afvalwater, dan zit er waarschijnlijk een verstopping in het gemeenteriool. Is het ontstoppingsstuk zo goed als leeg, dan zit de verstopping binnen de eigendomsgrens.

Melding

Een verstopping van het riool binnen het openbaar gebied meldt u bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172 (ook buiten openingstijden belt u dit nummer om een rioolverstopping te melden). Wij zorgen ervoor dat de verstopping snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen.

Bijzonderheden

Bij verstoppingen in de gemeentelijke riolering kunnen alleen kosten worden doorberekend voor het vrijgraven en openen van het ontstoppingsstuk. De kosten worden niet vergoed als u geen melding heeft gedaan bij de gemeente van de verstopping. De gemeente vergoedt geen kosten voor camera-inspecties.

Tips

  • Als een rioolverstopping in het deel van de afvoerleiding binnen de eigendomsgrenzen (dus op eigen terrein) optreedt, dan ligt de onderhoudsplicht bij de eigenaar van het perceel. Voor het verhelpen van verstoppingen in dit deel kan gebruik gemaakt worden van de diensten van een particulier ontstoppingsbedrijf.
  • Informatie over een aansluiting op de gemeentelijke drukriolering (pdf, 415 kB)