Waterkwaliteit, -onderhoud & -overlast

Water in Nederland wordt door verschillende instanties beheerd:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regenwater en rioolwater in stedelijk gebied
  • Waterschappen beheren het water in landelijk gebied
  • Provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurlijk zwemwater
  • Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon en gezond drinkwater
  • Rijkswaterstaat beheert het water in rivieren, meren en zeeën

Een melding, vraag of klacht over het waterbeheer in Nederland kunt u melden via de website Meldpuntwater.nl. Uw vraag of klacht komt dan bij de juiste instantie terecht.

Voor spoedeisende meldingen kunt u de gemeente 24 uur per dag telefonisch bereiken via 14 0172.

Tips

  • De gemeente onderhoudt en beheert het stelsel van riolen, persleidingen en rioolgemalen. Het gemeentelijk beleid leest u in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020 (pdf, 7MB)
  • Een rioolverstopping binnen het openbaar gebied meldt u bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172 (ook buiten openingstijden belt u dit nummer) 
  • Algemene informatie over rioleringen leest u op www.riool.info
  • Zwemmen in open water in Alphen aan den Rijn kan in de Zegerplas (westzijde en zuidoever) en Europapark (speelvijver). De zwemwaterkwaliteit bekijkt u op www.zwemwater.nl
  • Oasen is verantwoordelijk voor het drinkwater in Alphen aan den Rijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Oasen