Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer naar school met een aangepaste taxi(bus), vergoeding eigen vervoer, openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs of leerlingen die basisonderwijs volgen op een school op grondslag van een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kijken wij altijd eerst of het mogelijk is dat de leerling zelf met het openbaar vervoer gaat, of dat de ouder of een andere begeleider de leerling met het openbaar vervoer naar school brengt. Pas als dat niet mogelijk is kijken wij naar vervoer met een aangepaste taxi(bus).

Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden over leerlingenvervoer.

Voorwaarden

  • De afstand van huis of opstaphalte naar de school is meer dan 6,0 kilometer enkele reis
  • In bepaalde gevallen geldt een leeftijdsgrens
  • De vergoeding geldt in principe voor de dichtstbijzijnde school die geschikt is voor het kind. Dit is afhankelijk van de indicatie
  • Bij bepaalde inkomens en schooltypen  geldt een eigen bijdrage

Bijzonderheden

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm), bij inburgeringsscholen of voor leerlingen in het (regulier) voortgezet onderwijs. De voorwaarden kunt u inzien in de Gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer 2014 (Overheid.nl). Deze voorwaarden treden in werking met ingang van schooljaar 2014/2015.

Aanvraag

U vraagt leerlingenvervoer ieder schooljaar opnieuw aan.

Voor meer informatie over leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente via:

Bij de aanvraag spreken we u graag telefonisch of persoonlijk op het Serviceplein. U kunt dan uw antwoorden op het aanvraagformulier en het toelichtingsformulier aan ons verduidelijken en wij kunnen met u meedenken. Zo zorgen we samen dat uw aanvraag op de juiste manier wordt behandeld.