Leerplicht

Leerplichtambtenaren letten erop dat alle leerplichtige leerlingen in Nederland naar school gaan. Leerlingen die vaak zonder geldige reden afwezig zijn, kunnen een bekeuring krijgen.

  • Ieder kind in de leeftijd van 5 tot 16 jaar moet naar school. Dat noemen we leerplicht
  • De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niets tegen doen. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind thuis houden
  • Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (asielzoekers en vreemdelingen)
  • Uw kind moet ingeschreven staan en onderwijs volgen op een school die leidt naar een startkwalificatie: minimaal Havo, VWO of MBO (niveau 2 of hoger)
  • Jongeren die hun startkwalificatie (nog) niet hebben gehaald moeten onderwijs volgen tot ze 18 jaar worden. Dit heet kwalificatieplicht
  • Wanneer uw zoon of dochter niet of onregelmatig naar school gaat, (veel) spijbelt of dreigt uit te vallen zonder diploma heeft u contact met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bekijkt wat de reden van het schoolverzuim is. Dit gebeurt meestal op verzoek van de school.
  • Als de situatie daarom vraagt kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een sanctie, zoals een bekeuring
  • Ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

U maakt telefonisch via 14 0172 of per e-mail een afspraak met de leerplichtambtenaar.