Financiële bijdrage evenementen citymarketing

Instellingen in de gemeente Alphen aan den Rijn, die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, kunnen een incidentele bijdrage aanvragen voor het organiseren van een evenement dat als doel heeft om de aantrekkelijkheid en het imago van Alphen aan den Rijn te versterken voor bezoekers en bewoners.

 • U vraagt de financiële bijdrage 10 weken van tevoren aan
 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn en is voor iedereen toegankelijk
 • Het initiatief wordt genomen door Alphense organisaties en ondernemers
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Er bestaan geen soortgelijke evenementen (innovatieve karakter)
 • U heeft toestemming van de gemeente om het evenement te organiseren
 • Het wordt doelbewust georganiseerd voor een relatief groot aantal bezoekers, heeft een recreatief karakter en een positieve inhoud
 • Het is incidenteel en heeft een tijdelijk karakter en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente
 • Bij de toekenning wordt advies gegeven aan profiel citymarketing (met inbreng citymarketeer Economic Development Board Alphen)
 • Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de financiële noodzaak om het evenement van een bijdrage te voorzien

 • Het plafondbudget bedraagt vanaf 2018: € 120.000

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden moet u de volgende zaken overleggen:

 • door het bestuur ondertekende verklaring dat het evenement heeft plaatsgevonden
 • het aantal bezoekers dat het evenement heeft bezocht
 • het aantal vrijwilligers dat gedurende het evenement is ingezet
 • een verzameling van mediaberichten over het evenement
 • een financiële verantwoording met daarin de opbrengsten en de kosten

U moet deze informatie uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement aanleveren bij de gemeente. Doet u dit niet of in onvoldoende mate dan behoudt de gemeente het recht om de toegekende financiële bijdrage terug te vorderen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • omschrijving activiteit en bijdrage citymarketing
 • datum uitvoering activiteit
 • locatie, adres en plaats en nadere omschrijving
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN nummer van de organisatie.

Stuur deze bijlage(n) mee:

Formulier invullen >> 

Uitgelicht