Financiële bijdrage evenementen sociale samenhang

Instellingen in de gemeente Alphen aan den Rijn, die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, kunnen een bijdrage aanvragen voor het organiseren van een evenement met als doel om de sociale samenhang van de gemeente te bevorderen. Met name de organisatoren die evenementen organiseren rondom de Oranjevieringen worden uitgenodigd om een bijdrage aan te vragen.

 • U vraagt vóór 1 december uw bijdrage voor het daarop volgende jaar
 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn en is voor iedereen toegankelijk
 • Het initiatief wordt genomen door Alphense organisaties en ondernemers
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U heeft toestemming van de gemeente om het evenement te organiseren
 • Het wordt doelbewust georganiseerd voor een relatief groot aantal bezoekers, heeft een recreatief karakter en een positieve inhoud
 • Het is incidenteel, heeft een tijdelijk karakter en bevordert de sociale samenhang binnen de gemeente
 • Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de financiële noodzaak om het evenement van een bijdrage te voorzien

 • Het plafondbudget bedraagt in 2018: € 27.850

Nadat het evenement heeft plaatsgevonden moet u de volgende zaken overleggen:

 • door het bestuur ondertekende verklaring dat het evenement heeft plaatsgevonden
 • het aantal bezoekers dat het evenement heeft bezocht
 • het aantal vrijwilligers dat gedurende het evenement is ingezet
 • een verzameling van mediaberichten over het evenement
 • een financiële verantwoording met daarin een opgave van de werkelijke kosten en opbrengsten van het evenement en een vergelijking met de hiervoor begrote bedragen

U moet deze informatie uiterlijk 6 weken na afloop van het evenement aanleveren bij de gemeente. Doet u dit niet of in onvoldoende mate dan behoudt de gemeente het recht om de toegekende financiële bijdrage terug te vorderen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • omschrijving activiteit
 • datum of periode uitvoering en plaats van activiteit
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN nummer van de organisatie

Stuur deze bijlage(n) mee:

Uw aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt zijn ingediend.

Formulier invullen >>

Uitgelicht