Maatschappelijke subsidie tot 100.000 euro

U wilt een activiteit organiseren die bijdraagt aan de maatschappelijke effecten in de gemeente. Dan kunt u een maatschappelijke subsidie tot € 100.000 aanvragen. Uw aanvraag kunt u tot 1 mei 2018 indienen.

Voorwaarden

  • Aanvragen worden beoordeeld op maatschappelijke effecten en hoe u slimmer gebruik maakt van faciliteiten, activiteiten of expertise bijvoorbeeld door samenwerking met andere partijen
  • Subsidie is aanvullend op uw eigen budget.

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

Samenwerking met andere organisaties is van toepassing bij aanvragen vanaf € 1.000.

Aanvraag

Online met het Formulier Maatschappelijke subsidie aanvragen.

Vermeld op uw aanvraag:

  • organisatie- en contactgegevens
  • reden van de aanvraag
  • gewenst subsidiebedrag
  • welke samenwerkingen er zijn (dit hoeft u niet in te vullen bij aanvragen tot € 1.000)
  • of u eerder subsidie heeft ontvangen en welk bedrag
  • IBAN-nummer van de organisatie

Stuur deze bijlage(n) mee:

Uitgelicht