Subsidie Erfgoedfonds

Voor behoud en beleving van Alphens cultureel erfgoed kunt u subsidie aanvragen bij het Erfgoedfonds. Het gaat om incidentele projecten die bijdragen aan de ervaring van cultureel erfgoed door inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. De totale subsidie van € 100.000 geldt voor zowel materieel als immaterieel erfgoed. U kunt een aanvraag indienen voor:

 • een project dat bijdraagt aan het behoud van erfgoed
 • een publieksproject dat bijdraagt aan de beleving van erfgoed

 • Een aanvraag wordt gedaan uit naam van een organisatie
 • Er is geen sprake van overwegend commercieel of individueel belang
 • Het erfgoed is verbonden aan de gemeente
 • De activiteit draagt bij aan de ervaring van cultureel erfgoed en vindt plaats binnen de gemeentegrenzen
 • De activiteit dient het publieksbelang en is niet gericht op particulier gebruik
 • De activiteit is niet structureel
 • Het project is nog niet gestart en mag niet op een andere wijze worden (mee)gefinancierd door de gemeente
 • Na subsidieverlening moet het project binnen 3 maanden starten en uiterlijk binnen 12 maanden volledig zijn uitgevoerd

Aanvullende voorwaarden voor behoud van erfgoed:

 • het is aantoonbaar noodzakelijk om te voorkomen dat het erfgoed ophoudt te bestaan
 • een gebouwd erfgoed is openbaar toegankelijk

 • de subsidie is t/m 2022 beschikbaar of stopt zodra het fonds op is
 • voor behoud van erfgoed is totaal € 50.000 beschikbaar, per project maximaal € 15.000. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totaal bedrag van uw project
 • voor beleving is totaal € 50.000 beschikbaar, per project maximaal € 5.000
 • tijdens de looptijd mogen maximaal 2 aanvragen worden ingediend, u mag echter eenmaal een behoudssubsidie aanvragen
 • projecten die als doel het behoud van molens hebben, komen niet in aanmerking voor deze subsidie

Vermeld in uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • projectnaam, beschrijving project en beoogde resultaten
 • start en einddatum, en een globale planning
 • doelgroep project, publieksbelang en de promotieactiviteiten
 • gegevens samenwerkingspartners
 • omschrijving cultureel erfgoed, belang project en een toelichting
 • gewenst subsidiebedrag en waarom u dit nodig heeft
 • IBAN rekeningnummer en de tenaamstelling

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • projectbegroting
 • de-minimisverklaring(en) van de organisatie en de samenwerkingspartner(s)
 • samenwerkingsovereenkomst partners, door alle partijen rechtsgeldig ondertekend
 • bij behoudsprojecten: bewijs dat het erfgoed structureel minstens 1 keer per week openbaar toegankelijk is

Subsidie aanvragen >>

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

 

Uitgelicht