Subsidie Geestelijke Gezondheidszorg

Bent u een organisatie die deskundig is op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop stelt subsidie beschikbaar voor organisaties die inzetten op preventieve activiteiten en vroegtijdige signalering van psychische klachten. Om ervoor te zorgen dat inwoners weerbaar zijn en meedoen in de samenleving.

Bijvoorbeeld:

  • voorlichting geven over het (her)kennen van en leren omgaan met psychische klachten
  • ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk door het organiseren van ontmoetingen.

Gaat u een activiteit in beide gemeente organiseren? Dien dan uw aanvraag in bij beide gemeenten, dit naar verhouding van de beschikbare budgetten.

Geen.

Alphen aan den Rijn stelt € 144.685 en Nieuwkoop stelt € 39.300 subsidie beschikbaar. Wilt u met partner(s) in gesprek over de samenhang tussen preventieve activiteiten, dan wil de gemeente voor u een bijeenkomst faciliteren.

Vermeld op uw aanvraag:

  • organisatie- en contactgegevens
  • of u eerder subsidie heeft ontvangen en welk bedrag
  • welk bedrag u aanvraagt voor 2019
  • beschrijf welke activiteit u gaat organiseren en in welke gemeente
  • wat het beoogd resultaat is en geef een tijdsplanning
  • beschrijf de inzet van ervaringsdeskundigen en hoe u de doelgroep bereikt
  • beschrijf de samenwerking met relevante partners (indien van toepassing)
  • een begroting en balans

Subsidie aanvragen >>

Stuur uw aanvraag voor 1 oktober 2018. U ontvangt binnen 10 weken na de sluitingsdatum een reactie.

Aanvragen voor gemeente Nieuwkoop kunt u uitsluitend per post sturen naar Gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.