Subsidie Muziekoptreden

Organiseert u een muziekoptreden in Alphen aan den Rijn waarmee een breed publiek wordt bereikt. Dan kunt u hiervoor een kleine subsidie aanvragen.

 • De subsidie geldt alleen voor 2018
 • Per muziekoptreden is maximaal € 500 beschikbaar
 • U mag voor maximaal 3 optredens een aanvraag indienen
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Totaal is er € 7.500 subsidie beschikbaar.

 • U vraagt de subsidie minimaal 3 weken van te voren aan
 • U bent organisator van het muziekoptreden
 • Uw vestigingsadres is in Alphen aan den Rijn
 • U staat ingeschreven bij de KvK
 • De activiteit draagt bij aan de maatschappelijke effecten
 • Zonder de bijdrage is de activiteit niet realiseerbaar
 • U ontvangt niet op andere wijze een gemeentelijke subsidie
 • Het optreden vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Nadat het activiteit heeft plaatsgevonden levert u binnen 10 weken een financieel verslag in. Zijn de opbrengsten hoger dan geraamd, dan betaalt u de subsidie terug.

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • of u eerder subsidie heeft ontvangen en welk bedrag
 • welk bedrag u aanvraagt en beschrijf uw activiteit
 • geef aan welke bijdrage u levert aan de maatschappelijke effecten
 • een begroting

Formulier invullen >>

Stuur uw aanvraag per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

Uitgelicht