Handtekening legaliseren

Legaliseren is een verklaring van echtheid van uw handtekening. Legaliseren van een handtekening kan nodig zijn als:

  • een organisatie of bedrijf hier om vraagt (bijvoorbeeld overheid of ambassade)
  • u een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven
  • u niet-Europeaan bent en een visum (van maximaal 3 maanden) nodig heeft om in een land te mogen verblijven

€ 13,40

Meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • het document waarop de handtekening gelegaliseerd moet worden

Afspraak maken »

Uitgelicht