Verklaring onder ede of belofte

Een verklaring onder ede of belofte legt u af als u niet in staat bent officiële buitenlandse akten te laten zien. Of dat dat in redelijkheid niet van u verlangd kan worden. Voordat u de verklaring aflegt gaan we deze eerst met u voorbereiden.

Bij kinderen onder de 12 jaar moet een ouder, voogd of verzorger verplicht aanwezig zijn.

Maak telefonisch een afspraak via 14 0172.

Meenemen naar uw afspraak:

  • geldig legitimatiebewijs
  • documenten waaruit blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen

Uitgelicht