Monumentaanwijzing

Bent u eigenaar of rechtspersoon van een stichting of vereniging en wilt uw pand als monument laten aanwijzen. Dan kunt u een aanvraag voor gemeentelijk monumentaanwijzing indienen. U kunt een voorstel indienen voor:

 • onroerende zaken (gebouwen, bruggen, gedenkteken)
 • aangelegde structuren (park, tuin, begraafplaats)
 • archeologische vindplaats

Het is ook mogelijk een verzoek in te dienen als u geen eigenaar bent.

 • Het object staat in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • U bent eigenaar of een rechtspersoon
 • Als rechtspersoon kunt u aantonen, via statuut of stichtingsacte, dat behoud en bescherming van monument wordt nagestreefd (indien van toepassing)
 • Als u geen eigenaar of rechtspersoon bent en een locatie wilt voordragen, omschrijf dan welk contact u met de eigenaar heeft gehad
 • Bent u geen eigenaar dan kunt u bij afwijzing van uw verzoek geen bezwaar of beroep instellen

Geen.

 • Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk is een vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met de gemeente
 • Particulieren kunnen geen aanvraag indienen om een straat of een deel van dorp of stad aan te laten wijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht
 • De status van een rijksmonument vraagt u aan via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed .

U logt in via DigiD of u vult de organisatiegegevens in.

Vermeld op uw aanvraag:

 • welke relatie u tot het object heeft
 • adres of locatie van beoogd monument
 • functie (of voormalige functie)  van beoogd monument
 • reden van de aanvraag en een toelichting
 • beschrijf contact met eigenaar (indien van toepassing)

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • kopie statuut van vereniging of stichting waaruit blijkt dat behoud en bescherming van het monument wordt nagestreefd (indien van toepassing)
 • foto’s van object (niet verplicht)

Monumentaanwijzing aanvragen »


U ontvangt binnen 2 weken een reactie. Uw aanvraag kan 4 tot 6 maanden duren.

 

Uitgelicht