Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

U regelt het in het Omgevingsloket online.

Kosten


De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Informatie hierover vindt u in de legesverordening (Overheid.nl).

Uitgelicht