Ontheffing gebruik openbare weg

U wilt (een deel van) de weg, stoep of parkeerplaats gebruiken. Bijvoorbeeld om er een (grofvuil)container, bouwkeet, chemisch toilet, (bouw)kraan, vrachtwagen, bord of spandoek te plaatsen. Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Deze vraagt u 3 weken van tevoren aan. Heeft u de ontheffing eerder nodig, doe dan een spoedaanvraag. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra.

  • € 22 voor plaatsen van een (bouw)kraan of vrachtwagen
  • € 40 voor plaatsen van objecten met afmeting tot 15 m2
  • € 69 voor plaatsen van objecten met afmeting van 15 m2 tot 25 m2
  • € 158,40 voor plaatsen van objecten met afmeting van 25 m2 of meer
  • € 44 extra voor een spoedaanvraag

U logt in met DigiD of u vult de organisatiegegevens in.

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • wijk of kern, de locatie en (dichtsbijzijnde) straat
  • welke objecten geplaatst worden, het aantal en totale formaat in m2
  • datum periode.

Stuur de volgende bijlage mee:

  • situatieschets van de locatie met daarop de te plaatsen objecten.

Ontheffing aanvragen »