Adresonderzoek

De gemeente Alphen aan den Rijn kan een adresonderzoek starten als er twijfel bestaat over adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP).

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u post van oude bewoners, dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon.

Een adresonderzoek kan door uzelf, een verhuurder, de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder worden aangevraagd.

Voorwaarden

Als er een sterk vermoeden is dat iemand niet meer woont op het adres waarop hij of zij in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven staat, krijgt hij of zij een brief van de gemeente Alphen aan den Rijn, namelijk:

Voornemensbrief:
In deze brief wordt gemeld dat de gemeente het voornemen heeft om de persoon uit te schrijven van het BRP adres. Met deze brief krijgt de persoon de mogelijkheid alsnog aangifte van verhuizing te doen of aan te geven dat hij of zij nog wel woont op het genoemde adres. Deze brief gaat naar het laatst bekende adres waar betrokkene ingeschreven staat in de BRP.

Wordt geen reactie ontvangen van betrokkene, dan wordt deze persoon van het adres uitgeschreven. Dit betekent dat de bijhouding van de persoonslijst wordt opgeschort vanwege vertrek naar 'Onbekend'. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief met het voornemen (voornemensbrief) is verstuurd. Op het moment dat een betrokkene wordt uitgeschreven, krijgen instanties zoals SVB, Belastingdienst, UWV hiervan automatisch bericht. Een huisbezoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kosten

Het starten van een adresonderzoek is gratis.

Bijzonderheden

Het onderzoek

Een adresonderzoek begint met een check in de Basisregistratie Personen (BRP) en zo mogelijk via de Social Network Sites (SNS). Daarna worden er brieven verstuurd. In sommige gevallen kan een huisbezoek afgelegd worden. Dit hangt af van de reden waarom het adresonderzoek is gestart.

Wetten en regels

Het adresonderzoek valt onder de Wet basisregistratie personen (BRP).

Doorlooptijd

Een adresonderzoek duurt gemiddeld 6 á 8 weken.

Resultaat

Betrokkene staat niet meer als actuele inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn ingeschreven in de basisregistratie personen. Uitschrijving uit de BRP kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, de opbouw van AOW-rechten, oproepen voor bevolkingsonderzoeken en de verkiezingen. Dit omdat allerlei instanties automatisch bericht krijgen van het 'vertrek'.

Bezwaren en beroepen

Betrokkene kan binnen zes weken na de datum van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Aanvraag

Langskomen

U kunt een adresonderzoek aanvragen bij de balies van burgerzaken in het gemeentehuis.

Wilt u naar uw afspraak onderstaande gegevens meenemen?

  • De naam van de vertrokken persoon/personen
  • Eventueel het nieuwe adres van deze persoon/personen
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager van het adresonderzoek

Post

U kunt het aanvraagformulier voor adresonderzoek ook uitprinten, invullen en opsturen naar:

Gemeente Alphen aan den Rijn 
T.a.v. Burgerzaken
Antwoordnummer 10076
2400 VB Alphen aan den Rijn

Tips

Wat moet ik doen als ik van mijn huisadres ben uitgeschreven terwijl ik er nog steeds woon?

U kunt bij burgerzaken van de gemeente Alphen aan den Rijn om u opnieuw in te laten schrijven op uw woonadres (met identiteitsbewijs, huurovereenkomst/koopcontract/ verklaring inwoning).

Ik ben onterecht uitgeschreven uit de basisregistratie personen. Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met de beslissing u uit te schrijven, kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit, bezwaar maken. Dit kan online of per post. Bij een schriftelijk bezwaar moeten de volgende gegevens worden vermeld:

  • naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van bezwaar
  • ondertekening

Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat ik niet meer op mijn adres zou wonen, maar ik woon er nog wel. Wat kan ik doen?

Bij de brief heeft u ook een bijlage ontvangen. Door deze bijlage in te vullen en op te sturen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, verklaart u nog op het adres te wonen. U kunt de stukken posten naar:

Gemeente Alphen aan den Rijn
T.a.v. Burgerzaken
Antwoordnummer 10076
2400 VB  Alphen aan den Rijn

Uitgelicht