Emigratie doorgeven

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. De periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie voor dat u vertrekt door aan de gemeente. Minimaal 5 dagen voor dat u vertrekt. U kunt voor uzelf en uw meeverhuizende familieleden online aangifte doen. U heeft DigiD nodig. U kunt ook langskomen om de emigratie door te geven. Komt u langs maak dan een afspraak.

Direct regelen >>

Hoe werkt het:

 • de aangifte wordt verwerkt op de dag dat u aangifte komt doen
 • uw vertrek naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en organisaties zoals zorgverzekeraars, pensioenfondsen, Sociale verzekeringsbank (SVB) etc.
 • de gemeente stuurt u geen bevestiging van het vertrek toe. Als u verhuist naar Caribisch Nederland (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) ontvangt u wel een gratis bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar namelijk nodig bij de inschrijving
 • u wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen
 • het is bij de gemeente niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij één van de RNI-loketten. Zie het overzicht van RNI-loketten (rijksoverheid.nl)

U kunt de emigratie doorgeven voor:  

 • uzelf (vanaf 16 jaar)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Let op:

 • aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk
 • de gemeente kan u verplichten persoonlijk langs te komen en aanvullende informatie te geven over uw vertrek